top of page
Referensobjekt: Rekommendation
Space Planning

Kommun: Stockholm

Byggkostnad: ca 400 Mkr

Byggherre: Akademiska Hus
Generalentreprenör: Skanska
Projektledning: Arctela

Nybyggnad av kontor och utbildnings-lokaler. Av oss utförda arbeten  är brandtätning, brandinklädnad, brandskyddsmålning, ljudtätning samt fogning. 

Försvarshögskolan

Referenser 2006 - 2010

Referenser 2011

Referenser 2012 - 2016

Referensobjekt: Filer
bottom of page