Försvarshögskolan

Kommun: Stockholm

Byggkostnad: ca 400 Mkr

Byggherre: Akademiska Hus
Generalentreprenör: Skanska
Projektledning: Arctela

 

Nybyggnad av kontor och utbildnings-lokaler. Av oss utförda arbeten  är brandtätning, brandinklädnad, brandskyddsmålning, ljudtätning samt fogning. 

ZCZZCB AFFÄRSCENTRUM

Waterfront Building

Kommun: Stockholm

Byggkostnad: 1500MKr

Start: 2009
Färdigt: 2011

Generalentreprenör: Peab Sverige AB

Nybyggnad av kontorshus och hotell

Bruttoyta: 60000 kvm

Ombyggnad Danshögskolan

Kommun: Stockholm

Byggkostnad: 100 Mkr

Byggherre:  Akademiska Hus i Stockholm AB

Projektledare: mum projektbyggarna ab

Entr. form: Delad entreprenad

Danshögskolan är belägen på KTH-området Östermalm och har en bruttoyta på 5500 kvm.
Av oss utförda arbeten är brandskydds-målning,  brandtätning , ljudtätning samt fogning.


Nedan ett urval av våra referensobjekt

ZZXZCC GYMNASIUM

 Ombyggnad Skatteskrapan

Kommun: Stockholm

Byggkostnad: 1000 MK

Generalentreprenör: Skanska Sverige AB
Bruttoyta: 59000 kvm varav 8000 kvm är nybyggnad.

Skrapan inrymmer 476 studentlägenheter,

hyreslägenheter samt butiksgalleria och kontor.

Ombygnad Blåmannen 21

Kommun: Stockholm

Byggkostnad: 500 Mkr

Start: 2005

Färdigt: 2009

Byggherre: Statens Fastighetsverk

Projektledare: HifabGruppen AB

Bruttoytan är 34000 kvm och inrymmer ca. 900 kontors-arbetsplatser för hyresgästen Regeringskansliet Rosenbad.

Ombyggnad Gärdets Sjukhem

Kommun: Stockholm

Byggkostnad: 300 Mkr

Byggherre: Stockholm Stad

Projektledare: Projektbyrån Stockholm AB

Bruttoyta: 13000 kvm


Referenslistor: 2006 -

HUVUDKONTOR ZXZXX

 Utbyggnad av Biocentrum

Kommun: Uppsala

Byggkostnad: 600 MK

Startdatum: 2010
Färdigt: 2011
Byggherre : Akademiska Hus

Generalentreprenör: NCC Construction Sverige


Den aktuella utbyggnaden som består av kontorsdel och laboratorium skall inrymma forsknings- och utbildningslokaler för institutionerna.

Ombyggnad Blackeberg Sjukhem

Kommun: Stockholm stad

Byggkostnad: ca. 300 Mkr

Byggherre: Stockholm stad
Projektledare: WSP Managment

Ombyggnad i nio våningar om

ca 35000 kvm.  Av oss utförda arbeten är brandtätning, ljudtätning

samt brandskyddsmålning.