Ljudisolering och Ljudtätning

I exempelvis kontorslandskap, maskinrum eller industrimiljöer

kan man minska buller väsentligt genom att montera ljudabsorberande material i tak eller på väggar.

Vi utför ljudisolering med ljudabsorberande plattor samt utför tätning med ljudabsorberande massa för att uppnå täthet vid anslutningar och fogar.