Fogning

Vi utför alla typer av fogning, som exempelvis brandfogning, akustikfogning och tätfogning.

 

Varje typ av fogning kräver rätt val av metod och material samt utbildad personal.

Vi utför fogning enligt Boverkets Byggregler

för att garantera att ex. brandfogningen uppnår minst lika brandklass i exempelvis vägg eller tak där fogning utförs.