Brandskyddets uppgift är att skydda liv, verksamhet och egendom.
Vi på Fireprotection har under tio år varit en av de ledande aktörerna i Sverige.
Vår grundläggande idé är att erbjuda optimala lösningar på passivt brandskydd.
Vi kan erbjuda de rätta lösningarna oavsett vilka behov vår uppdragsgivare har.

Våra tjänster omfattar:

 • Brandtätning
 • Brandisolering
 • Brandskyddsmålning
 • Brandavskiljning 
 • Fogning
 • Vi erbjuder även byggnadstekniska lösningar för ljudtätning och ljudisolering. 

 Vi garanterar att :

 • Arbetet utförs i enlighet med Boverkets normer för brandskydd.
 • Överlämna fullständiga dokumentationer
 • Egenkontroller
 • Hålspecifikationer
 • Mätprotokoll
 • Slutintyg för objektet till brandkonsult

Vårt företag har sitt ursprung i Gävle. Vi är verksamma i Gävle, Stockholm och Uppsala.

Vi har kontor i Gävle och Stockholm

Vår postadress:

 

Fireprotection AB

Box 8016

800 06 Gävle