Brandskyddsmålning

Kan utföras på alla typer av trä- och stålkonstruktioner. Vi väljer denna metod till exponerade ytor och använder en av EU typgodkänd miljövänlig brandskyddsfärg. Färgen har brandklass R90 och finns i ett flertal kulörer. Fireprotection AB intygar att rätt brandklass uppnås genom mätning av färgens tjocklek efter varje utfört arbete.


Brandskyddsmålning elkabel

Elkablar bör brandskyddas av flera orsaker:

  • Hindra brandspridning
  • Minimera kabelbränder i kabeltunnlar
  • Minska tid och kostnad för att få en anläggning operativ efter en brand  
  • Hindra korrosiv och giftig rök att spridas

Elkablar kan brandskyddas med brandhämmande brandskyddsfärg. Vid värmepåkänning skapas ett isolerande lager som skyddar kabeln. Det fördröjer brandspridningen och förhindrar att stora mängder vätekloridgaser, som skapar korrisionsskador, kan sprida sig till maskiner och utrustning.