Brandisolering

Stål mister sin bärigheten vid brand.

Inklädning med isolerande material som stenull är ett effektivt sätt för att uppnå önskat brandskydd.
Inklädnad med stenull är lämplig på ytor med lägre estetiska krav.

Isoleringens tjocklek anpassas utifrån gällande brandskyddskrav och stålprofilens kritiska temperatur.

Brandisolering