Brandavskiljning

Vi monterar alla typer av brandavskiljande dörrar och luckor. Våra montörer är auktoriserade och vi säkerställer att brandavskiljande montage uppfyller funktion och brandklass. 

För att uppfylla krav och funktion är det en mängd faktorer att ta hänsyn till, som exempelvis:

  • Brandklass
  • Säkerhetsklass
  • Ljudreducering
  • Lokalens estetik
  • Graden av slitage

Vår ambition är att vara med i ett tidigt skede när det gäller val av brandavskiljande montage. Beslut om exempelvis håltagning, infästningar och montagemetod är avgörande för ett fullgott slutresultat.

Brandavskiljande lucka och dörr